ขอนแก่น เปิดตัว แอปพลิเคชั่น BEYOND KHON KAEN CITY

วันที่ 2 มิ.ย.2561 เวลา 15.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำ จังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (Depa) ,นายปรีชา พันธ์นิกุล กรรมการบริหาร บริษัทขอนแก่นไมซ์แมเนจเม้น จำกัด (KKMM) และนายศุภฤก์ ภาวิไล ผู้ก่อตั้ง แอปพลิเคชั่น ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชั่น BEYOND KHON KAEN CITY และ BEYOND MUANG LAO ซึ่ง ดีป้า ร่วมมือกับ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การบริการในด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการค้าและการลงทุน ในด้านต่างๆ ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แอปพลิเคชั่น BEYOND KHON KAEN CITY ที่วันนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้แล้วในภาพรวมจะเป็นอีกหนึ่งแผนการดำเนินงานตามโครงการ Digital Information Open Platform Gateway ในการที่จะเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล เนื้อหา ผ่านแอปพลิเคชั่นที่รวมความเป็นขอนแก่นไว้ด้วยปลายนิ้ว และตอบโจทย์ถึงความต้องการและไลฟ์สไตร์ของคนขอนแก่น และผู้ที่เดินทามาขอนแก่น ทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยง การประชุมสัมมนา การติดต่อราชการ การประสานงานด้านการค้า การลงทุน การศึกษา หรือแม้กระทั่งการมาหาหมอ แอปพลิเคชั่นของจังหวัดชิ้นนี้สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมด ที่เรียกว่าการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรูปแบบใหม่นี้เป็นประโยชน์อย่างมากถือเป็นความร่วมมือของคนเมืองขอนแก่น เราคือเมือง Smart City เพื่อให้ขอนแก่นเป็น Global City เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันทำเพื่อเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดและสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านตามลุ่มแม่น้ำโขง โดยเริ่มต้นที่ประเทศลาวเพื่อนบ้านของเราก่อน

ที่มา ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น