การติดตาม ประเมินผล ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ที่เรือนจำ ขอนแก่น

8 มิถุนายน 2561 เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น นายสุชัยบุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธาน การติดตาม ประเมินผล ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเป็นชมรมต้นแบบระดับดีเด่นซึ่งเป็นปีแรกที่ได้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ เป็นชมรมน้องใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีผู้บริหาร และทีมงานบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มองเห็นโอกาส ในการพัฒนาเยาวชนในเรือนจำ ให้กลับเป็นคนดีของสังคม โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำยังเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดในการขยายเครือข่ายให้กับชมรม ในและนอกจังหวัด ด้วยการทำงานอย่างจริงจัง ของแกนนำผู้ต้องขังจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของเรือนจำของเรือนจำกลางขอนแก่น มีลักษณะโดดเด่น ในการเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก มีจิตอาสา เป็นผลทำให้ การทำงานของชมรม เป็นที่ประจักษ์และได้รับคัดเลือก ให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดในระดับประเทศ ในปี 2561

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น