ขอนแก่น เตรียมการป้องกันน้ำท่วมขัง

13 มิถุนายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสมศักดิ์   จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานปล่อยแถวขบวน ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนบ้านกอก จิตอาสา และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการ เข้าไป ทำความสะอาดถนน บ้านกอกซึ่งเป็นบริเวณที่เมื่อเกิดฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง    ในการนี้ ปภ. ขอนแก่นและชุมชนบ้านกอก จิตอาสา  จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อที่จะ เตรียมความพร้อม ในช่วงฤดูฝน ป้องกันน้ำท่วมขัง และปัญหา รถติดดับ ในช่วง ฝนตกน้ำท่วมขัง
นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึง การเตรียมการ เพื่อที่จะ รองรับ ปริมาณน้ำฝน ที่ท่วมขังตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น โดยได้กำหนดจุด และ ให้ มีคณะรับผิดชอบแต่ละจุดที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเช่น ถนนบ้านดอนหน้ารอ 8 และถนนมิตรภาพ เป็นต้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น