Coffee and Bakery Fair 2018

งานกาแฟและเบเกอรี่ (Coffee and Bakery Fair 2018) ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น  ถือเป็นงานแฟร์แสดงสินค้ากาแฟและเบเกอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอิสาน  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561

ภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟ  เครื่องชง เครื่องคั่ว วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับร้านกาแฟและเบเกอรี่อย่างครบครัน มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า  มีการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่  สาธิตการชงกาแฟโดยแชมป์บาริสต้าระดับประเทศ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลาการด้านอาหารและการโรงแรมที่สำคัญของ จ.ขอนแก่น

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  มีการพัฒนาอาชีพอย่างถูกทิศทาง  และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้น  ซึ่งแนวโน้มของวัยรุ่นและวัยทำงานในปัจจุบันมักใช้ร้านกาแฟเป็นที่นัดพบ พูดคุย พักผ่อน และทำงาน  ส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟได้รับการตอบรับสูงมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น