ปตท  จัดโครงการประชารัฐร่วมใจขับดี  มีสุข ทุกเส้นทาง ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น   ปตท  จัดโครงการประชารัฐร่วมใจขับดี  มีสุข ทุกเส้นทาง โดยอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาต ( Good Rider)  มีคุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ ผู้จัดการฝ่ายความมั่นคงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   บริษัท  ปตท จำกัด มหาชน ได้กล่าวถึงโครงการการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบขับขี่ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ  ขับดีมี  สุขทุกเส้นทาง ทั้งนี้  ปตท  ได้อาสาเข้ามาทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรื่องดังกล่าว โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ที่พร้อมใจกันมาสร้างสังคมแห่งการขับขี่อย่างปลอดภัยสำหรับเยาวชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ โครงการนี้ มุ่งฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางสัญจรเดินรถจักรยานยนต์เปิดอบรม 2 รุ่นรุ่นละ 100 คนคือวันที่ 15 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน มีวัตถุสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และรักษาในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย  เมื่อผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็สามารถนำความรู้ไปสอบ รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบกต่อไป ในงานมีพลตรีอัครเดช   บุญเทียมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23  นายสันติ   เหล่าบุญเสงี่ยม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น