เยาวชนขอนแก่น รู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม   

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ รร ลาวิลล่า ขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอนแก่น ได้จัดโครงการ รู้เท่าทันสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม    สืบเนื่องจากอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ และผู้เกี่ยวข้องกับสื่อ ถือเป็นการเริ่มจุดประกายให้เด็ก เยาวชน เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วม  ในการสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ เกิดเครือข่ายที่นำเสนอสื่อดีในจังหวัดขอนแก่น  โครงการดังกล่าว มีวัตถุปรสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจในดำเนินการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และสร้างเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์   ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ  นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านเกมส์  รวม 150 คน

ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร  คณะวิทยาศาสตร์ มข บรรยายเรื่องคนไทยยุคดิจิทัลรู้ทันเทคโนโลยี และ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ได้สรุป ถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หมายถึงสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม   วัฒนธรรมและความมั่นคงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและและเยาวชน   และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างมีความสุข
และช่วงนี้ เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก พ.ต.ท วงศกร  วันชัย   สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้บรรยายเรื่องการพนันออนไลน์  ภัยร้ายที่ต้องรู้  ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วม อบรม โครงการนี้ด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น