ครอบครัวน้องแยมรับมอบเงินสินไหม 650,000 บาท

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นมอบสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ปกครองของเด็กหญิงที่เสียชีวิตในรถของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาโดยมอบกรมธรรม์แยกเป็นพระราชบัญญัติกรมธรรม์คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจำนวน 3 แสนบาท 2.กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจแยกเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพระราชบัญญัติกรณีเสียชีวิตวงเงิน 3 แสนบาทต่อ 1 คน
3. ควบคุมคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตผู้โดยสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรายละ 50,000 บาททั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้เป็นไปตามความเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดตามนโยบายของเลขาธิการคุ้มครองป้องกันภัย  ทั้งนี้สำนักงาน คปภ.ภาค 3 ขอนแก่นได้ประสานบริษัทมิตรแท้ประกันภัยซึ่งรับประกันภัยรถคันดังกล่าวจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้นำเงินมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวกับครอบครัวน้องแยมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น