ผู้ว่า ขอนแก่น ช่วยเหลือน้องนาตาลี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านไผ่

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 กรณีเด็กหญิงสุมาตรา มนต์ไธสง หรือ น้องนาตาลี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) ว่าอาศัยอยู่กับลุง ป้า ตา ยาย รวม 5 คน ในบ้านชั้นเดียวสภาพทรุดโทรม และมีฐานะยากจน ต้องการรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา
นาย สมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาด และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้สำนักงานเทศบาลเมือง ที่ทำการปกครอง และสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น และมณฑลทหารบกที่ 23 ตรวจสอบ และช่วยเหลือ
จากการครวจสอบ พบว่าน้องนาตาลีอาศัยอยู่กับลุง ป้า ตาและยาย ในบ้านเลขที่ 600 / 7 หมู่ที่ 2 ซอยศาลเจ้า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ โดยบริเวณดังกล่าวมีบ้านพักอาศัยประมาณ 5 หลัง ( ทั้งหมดอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ) มี 2 หลังเป็นของครอบครัวน้องนาตาลี หลังที่ 1 เป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ มีตา และยาย อาศัยอยู่ หลังที่ 2 เป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีลุง และป้า อาศัยอยู่ จากการสอบถามลุง และป้า  ทราบว่าน้องนาตาลีพักอาศัยกับตา และยายที่บ้านหลังที่ 1 โดยก่อนหน้านั้นได้พักอาศัยอยู่กับบิดา และเรียนหนังสือที่โรงเรียนนานาชาติในตัวจังหวัดขอนแก่น  หลังจากที่บิดาย้ายกลับไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จึงได้มาอาศัยอยู่กับป้า เพราะน้องนาตาลีปฏิเสธไปอยู่กับบิดาที่ต่างประเทศ อีกทั้งบิดาชาวเยอรมันได้จดทะเบียนสมรสใหม่แล้ว ผลการประเมิน และหารือร่วมกันทุกฝ่าย สามารถช่วยเหลือด้านกฎหมาย และอื่น โดยสั่งการให้สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการทางกฎหมายให้ลุง และป้าเป็นบิดา และมารดาบุญธรรม    สั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ ประสานองค์กรสาธารณกุศล อำเภอบ้านไผ่ อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านที่พักอาศัย โดยมีทหารจากมณฑลทหารบกที่ 23 สนับสนุนด้านแรงงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง เนื่องจากเกินอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จากนั้น  ดร. อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือในนามสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ และเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น