กสทช คุมเข้มโฆษณา วิทยุ ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ได้จัดอบรม แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหารและยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ทั้งนี้มีสถานีวิทยุ ในเขตรับผิดชอบ ของกสทช เขต 21 ขอนแก่น  ทั้งวิทยุคลื่นกระแสหลักและวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี ในจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ร่วมอบรม กว่า 100 คน
นายอัศวิน มุงคุณคำซาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 2 กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ อาหารและยา มีการโฆษณาทางวิทยุ ท้องถิ่นจำนวนมาก เพื่อเป็นการ กำกับดูแล และให้แนวทาง ในการโฆษณาอย่างถูกต้อง  ทางกสทช. จึงจัดอบรมดังกล่าว โดยมีการบรรยาย เรื่องการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ถูกกฎหมาย  มีวิทยากร จาก กสทช สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุข เข้าร่วมชี้แจง จากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง การต่อใบอนุญาต การวัดคลื่นแปลกปลอม    โดยนายสมศักดิ์ เกลี้ยกลาง      ผู้อำนวยการสำนักงานกสทช เขต 21 ขอนแก่น
ในเวทีอบรม มีผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชน ซักถาม และมีการตอบไขข้อข้องใจ เรื่องการโฆษณา ให้ถูกกฎหมาย อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้   สำนักงานกสทช มีนโยบายที่จะดูแล การโฆษณา อาหารและยา  และเนื่อหารายการที่จะกระทบต่อสถาบัน   ความมั่นคง  ในสื่อวิทยุ และเคเบิลทีวีในท้องถิ่น
นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ให้สัมภาษณ์บอกว่าเพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการกำกับดูแล การโฆษณา ให้ถูกต้อง จึงได้ อบรม เพื่อให้ ผู้ประกอบการ วิทยุ และเคเบิลทีวี ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพราะถ้าทำผิด จะมี การปรับ ในอัตราค่าปรับที่สูงมาก ตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 100,000 บาท เลยทีเดียว

         นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ให้สัมภาษณ์บอกว่าเพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภค และการกำกับดูแล การโฆษณา ให้ถูกต้อง จึงได้ อบรม เพื่อให้ ผู้ประกอบการ วิทยุ และเคเบิลทีวี ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพราะถ้าทำผิด จะมี การปรับ ในอัตราค่าปรับที่สูงมาก ตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 100,000 บาท เลยทีเดียว

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น