ขอนแก่นจัดงาน eSports เพื่อระดมทุนสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

26 มิ.ย. 61  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน eSports เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด หรือ Hybrid Operating Room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ร่วมกับ Twistch, VGI, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโฟกัส Arena ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬา eSports เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบ Hybrid ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ในงาน Digital Thailand Bigbang road show 2018 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดขอนแก่น
โดย รายได้จากการแข่งขันทั้งหมด มอบให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ในด้านการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลายประเทศมีการบุกเบิกและช่วงชิงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา eSport ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์ และการแพทย์เฉพาะทาง มีการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเงินลงทุนจำนวนมาก   ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬา eSports ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการระดมทุน สนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่ง eSports ถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ล้ำยุค ทันสมัย และยังทำให้ผู้เล่น สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองจนก้าวไปสู่การเป็นนักออกแบบและนักพัฒนาระบบ Software และพัฒนาต่อยอดท่านด้านเทคโนโลยี และกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองในปัจจุบัน ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกีฬา eSports ที่ถูกต้อง อีกทางหนึ่งด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาผ่าตัดโรคหัวใจอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจมีความซับซ้อนมากขึ้น และเพื่อรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มีแผนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบ Hybrid หรือ Hybrid operating room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยลักษณะห้องผ่าตัดหัวใจแบบ Hybrid เป็นพัฒนาการก้าวใหม่ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในด้านการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการใช้เครื่องเอกซเรย์พิเศษที่มีเทคโนโลยีสมรรถภาพสูง สามารถทำการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับการรักษาผ่านทางสวนหัวใจในคราวเดียวกัน โดยมีงบประมาณการก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์เป็นจำนวนเงิน 85 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริดขึ้น เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัย และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นต่อไป
นาย อภิชา กิตติสุวรรณ บริษัท โฟกัสแอด  กล่าว่า การแข่งขัน E Sport ปัจจุบันได้รับความนิยม ไปทั่วโลก และจังหวัดขอนแก่น ได้นำ E Sport มาแข่งขัน เนื่องจาก ขอนแก่น เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และการแข่งขัน นี้ จะเป็นที่ได้รับความนิยม ของผู้แข่งขัน และ คาดว่าจะ ผู้สนับสนุน  ร่วมการบริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์หัวใจสิริกิต์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น