ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จังหวัดขอนแก่น

ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 17 เมษายน 2560 มี 20,413 ราย  ยอดรวมทั้งจังหวัด 143,405 บาท ยอดรวมทั้งประเทศ รวม 4,459,175 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น