ธนาคารอาคารสงเคราะห์   จัดงาน  ธอส เอ็กซ์โป @ขอนแก่น  ประจำปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์   จัดงาน  ธอส เอ็กซ์โป @ขอนแก่น  ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 65 ปีของ ธอส  โดย จัดงานบ้าน ธอส Expo ประจำปี 2561 ที่สุดของมหกรรมด้านที่อยู่อาศัยครบวงจรปี โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า  ขอนแก่นในงานจะร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ  ธอสและหน่วยงานพันธมิตรมากมายเพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน ภายในงาน จะมีสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำลดราคา
นายเลอพงษ์   ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขาภูมิภาค กล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าประชาชน ในโอกาสที่  ธอส  จะอายุครบ 65 ปี ของการดำเนินงานในวันที่ 24 กันยายน 2561 และพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัย ธอส  ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านจึงได้กำหนดจัดงาน บ้านธอส Expo 2561 ที่สุดของมหกรรมด้านที่อยู่อาศัยครบวงจรแห่งปี โดยกำหนด 7 ครั้งระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 สำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงานในวันที่ 20-22 กค 2561 ที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Next Station True Digital service Station 360 องศา ครบทุกมิติความต้องการเรื่องบ้าน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น