คนพิการขอนแก่น เฮ! อบจ.ขอนแก่นพร้อมร่วมลงขัน สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ขอนแก่น

คนพิการขอนแก่น เฮ! อบจ.ขอนแก่นพร้อมร่วมลงขัน สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ ขอนแก่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี อ.เมือง จ. ขอนแก่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ ปี 2561 ประเด็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และ ประเด็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (กลุ่มผู้ให้บริการ) โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการเข้าร่วมให้ความคิดเห็นประมาณ 100 คน

ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำ ตนมีความยินดีที่ อบจ.ขอนแก่น ตกลงจะร่วมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อมีกองทุนดังกล่าว จะทำให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ (smart city) มากขึ้น จากเดิมที่ในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” นั้น 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนขึ้นแล้ว แต่ ขอนแก่น ยังไม่ได้จัดตั้ง ต้องขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ที่ให้งบประมาณเริ่มต้นมาก่อน 2 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณจาก สปสช. 2 ล้านบาท เป็นกองทุนที่จะมีเงินอย่างน้อย 4 ล้านบาท

ดร. สมศักดิ์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจะมีเงินจากกองทุนฟื้นฟูฯ มาช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกรณีโรคไตวายนั้น สามารถเป็นกันได้ทุกคน หากไม่ได้ระวังปัจจัยเสี่ยง ตนทราบมาว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยโรคไตมากขึ้นจากการกินยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาผ่านวิทยุ ประเภทกินแล้วหายเมื่อย แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารสเตียรอยด์ที่ทำลายไต เมื่อกืนมากขึ้นจะกลายเป็นโรคไตวาย ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตามเมื่อป่วยแล้วมารักษาจะใช้งบประมาณมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถึง 5 เท่า หากป้องกันโรคได้ดีรัฐก็จะสามารถนำงบประมาณที่ใช้ในการรักษาไปพัฒนาด้านอื่นได้อีกมาก ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ตนหวังว่ากองทุนฟื้นฟูฯ ที่จะจั้ตั้งขึ้นมานี้ จะช่วยดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ไม่ได้มีบทบาทด้านนั้นๆ เพื่อเติมเต็มการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า กองทุนนี้จะครอบคลุมการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นบริการเชิงรุกในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับหรือผสมผสานกับงบกองทุนพัฒนาระบบปฐมภูมิ และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล/เทศบาล) และยังรวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ทั้งด้านการตรวจประเมินจดทะเบียนคนพิการ ข้อมูลการบริการฟื้นฟู ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และ อื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในภาพรวม ทั้งในหน่วยบริการ และในพื้นที่ โดยในปี 2561 พื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ มีจังหวัดที่ร่วมจัดตั้งกองทุนนี้ 3 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เมื่อ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนจึงทำให้ทั้ง 4 จังหวัดมีกองทุนครบถ้วน.

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น