ขอนแก่น จัดประกวดการแสดงหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอนแก่น จัดประกวดการแสดงหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
28 มิ.ย. 61 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาประเภทหมอลำ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทหมอลำ
นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน โดยจัดให้มีการประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เป็นที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมมีความหลากหลาย มีทั้งความแตกต่าง ด้านลักษณะ รูปแบบ อัตลักษณ์ และความโดดเด่นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่ทางวัฒนธรรม และเป็นการยกระดับขีดความสามารถของดนตรี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดค่านิยม ในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และช่วยกันสืบทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและนานาประเทศสืบไปสำหรับรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 30,000 บาท

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น