ปศุสัตว์ขอนแก่นเผยฉีควัคซีนสุนัขได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ปศุสัตว์ขอนแก่นเผยฉีควัคซีนสุนัขได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการบูรณาการ่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นได้ขึ้นทะเบียนสุนัขไว้รวมทั้งสิ้น 126,000 ตัว ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าให้แล้วจำนวน 122,000 ตัว เหลืออีกเพียงเล็กน้อยจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามทางปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญชวนให้ผู้เลี้ยงสุนัขและแมวตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า สุนัขบ้าหากไปกัดวัว จะส่งผลให้วัวตัวนั้นติดเชื้อตามไปด้วย ให้พบเห็นอาการที่ผิดปกติสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

ข่าว  ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น