ขอนแก่น รุกฟื้นฟูย่านศรีจันทร์ เป็นย่านสร้างสรรค์แห่งแรกในขอนแก่น

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องดอกคูน ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ และ นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา ตัวแทนนักวิชาการ นักธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของแนวทางการพัฒนาและร่วมถอดบทเรียนการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน         ด้านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึง แนวทางพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) ที่ผ่านมาจากความร่วมมือดังกล่าวฯ และโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ อาทิ โครงการ “ฟื้นใจเมืองขอนแก่นกับธนารักษ์” ปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หลังเดิม) เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ธนบัตร , โครงการปรับปรุงตลาดโบ๊เบ๊ , โครงการปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทาง ซึ่งจากภาพร่างที่ได้ออกแบบร่วมกันไว้แล้วนี้ หากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องชุมชน ได้จุดประกายความคิดก่อเกิดแรงบันดาลใจ นำไปต่อยอดขยายผลในเกิดขึ้นจริง ก็จะสร้างความเคลื่อนไหวสร้างฟื้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ต่อไป รวมทั้งเป็นต้นแบบสำหรับย่านสร้างสรรค์อื่น ๆ ทั้งหมด 7 ย่านได้แก่ ย่านที่ 1 ถนนศรีจันทร์ / ถนนกลางเมือง / อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แบงค์ชาติเก่า) / ตลาดโบ๊เบ๊      ย่านที่ 2 บขส. 1 / สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ / ตลาด อ.จิระ / ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น / หอภาพยนตร์แห่งชาติ    ย่านที่ 3 รอบบึงแก่นนคร / รถรางรอบบึง (Mini Tram)    ย่านที่ 4 รอบบึงทุ่งสร้าง / Khon Kaen Eye / หอสมุดแห่งชาติ / พระบรมราชานุสาวรีย์

ย่านที่ 5 พื้นที่รอบสถานีรถขนส่งสาธารณะ LRT (Transit Oriented Development : TOD) ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

ย่านที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น    และ ย่านที่ 7 ศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชา ถนนหน้าเมือง (Tutor Street)

ดังนั้นกิจกรรมที่จะเริ่มดำเนินการคือพัฒนาย่านสร้างสรรค์ที่ 1 “ศรีจันทร์” ถนนศรีจันทร์ เป็นถนนที่มีเอกลักษณ์ มีเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนเมืองคู่กับจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งการเป็นย่านการค้าดั้งเดิม ยังเป็นเสน่ห์สำคัญของเมืองขอนแก่น ดังนั้น ในบริบทของพัฒนาย่านศรีจันทร์สู่ย่านสร้างสรรค์ จึงถือเป็นความท้าทายที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเมืองจะต้องหลอมรวมแนวคิด วิสัยทัศน์และก้าวสู่การพัฒนา และรักษาภาพลักษณ์ของย่านศรีจันทร์ให้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น จะเป็นเวทีเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเมือง โดยมี นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น , รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า , นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด , นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขานุการและกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกำหนดเป้าหมาย จัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เอกชน ภาครัฐ นักวิชาการ นักธุรกิจ การผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ภายใต้กระบวนการสร้างความร่วมมือ ระดมความคิดสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่ม จนได้ต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative District) แห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น

ข่าว ภาพ จากเพจ เทศบาลนครขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น