ขอนแก่นจัดงาน เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยิ่งใหญ่

6 กรกฎาคม 2561 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซนทรัล ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ Digital Thailand Big Bang Regional 2018 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงดิจิทัลและผู้ประกอบการเครือข่าย

การจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่จังหวัดขอนแก่น   ในงานมีการแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยมาไว้ในงานนี้เพื่อให้ประชาชนเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีศึกษาและเรียนรู้ รวมทั้งการนำระบบอินเทอร์เน็ตประชารัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการวางโครงข่ายทั่วไทยไปแล้ว 55,348 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 75 นำมาจัดแสดงด้วย รวมทั้งมีการนำเสนอนวัตกรรม ต่าง ๆ เพื่อนำมารองรับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เช่าน โดรนสำหรับงานเกษตรแปลใใหญ่  แอพพิเคชั่น  สำหรับการท่องเที่ยว  ร้านอาหารที่พัก Beyond Khonkaen ระบบปฏิบัติการข้อมูลสุขภาพที่สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาได้ทันท่วงที นวัตกรรมด้านการแพทย์ เช่น เตียงอัจฉริยะ การออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีเซ็นเซอร์และระบบกล้องวงจรปิดเพื่อแจ้งเตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนนำเทคโนโลยีมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้จำหน่ายสินค้าผ่านเน็ต ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ในงานมีการแข่งขัน E sports โดยนาย อภิชา กิตติสุวรรณ บริษัท โฟกัสแอด  กล่าว่า การแข่งขัน E Sport ปัจจุบันได้รับความนิยม ไปทั่วโลก และจังหวัดขอนแก่น ได้นำ E Sport มาแข่งขัน ในงาน Digital Thailand Big Bang    เพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบ Hybrid ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น