สรุปอุบัติเหตุ ขอนแก่นช่วง 7 วันอันตราย ผู้เสียชีวิตลดลง เมาสุราเป็นสาเหตุหลัก

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น  สรุปรายงานผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 สะสม 7 วัน  ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560    มีอุบัติเหตุสะสม 53 ครั้ง บาดเจ็บ 53คน   ชาย 40  รายหญิง  13ราย   เสียชีวิต9 ราย  ชาย 7 รายหญิง 2 ราย   อำเภอที่มีอุบีติเหตุรวม 18 อำเภอ อุบัติตุสูงสุดคือ อำเภอพล 7 ครั้ง  อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คืออำเภอเมือง 5 ราย  อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสุงสุด อำเภอพล 7 ราย   สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา33 ราย ไม่สวมหมวกกันน็อค 25 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 42 ราย  ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถนน อบต ในหมู่บ้าน 24 ครั้ง เวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือเวลา 06.01-20.00 น 5 ครั้ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เมาสุรา33 ราย ไม่สวมหมวกกันน็อค 25 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ 42 รายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น