ประชุมเชิงปฎิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด อีสาน ที่ขอนแก่น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.15  น.  ที่ โรงแรมโฆษะขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ และบริษัทอินฟราพลัส จำกัด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเกิดกระบวนการคัดกรองผู้ประสบภัยอย่างมีมาตรฐานและสามารถดำเนินการได้จริง เพื่อบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกันในเรื่องของการบริหารจัดการคลัง การรับบริจาค และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ เพื่อสามารถบริหารความเสี่ยงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ ฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จากนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น