แพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ขอนแก่นร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561  ณ โรงเรียนดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ทั้งนี้เนื่องในวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 วันคล้ายวันสรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานในพิธี
พร้อมด้วย นพ.พีระ อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอสว รพ.ศรีนครินทร์        รพ.เขาสวนกวาง   สสอ.เขาสวนกวาง  ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป , ตรวจรักษาทันตกรรม จากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะเทคนิคการแพทย์ มข.,แพทย์แผนไทย ,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น      ให้ความรู้ แนะนำ เรื่องทดสอบสารบอแรกซ์ เชื้อรา ในอาหาร ทดสอบสาร steroid ในเครื่องสำอางค์    คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ,ตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก   โดยมีประชาชนมารับบริการมากกว่า 500 ราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขออกให้บริการแก่ประชาชน 50 หน่วยงาน 

ข่าว ภาพ จาก เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น