เริ่มแล้ว นิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม”

13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดนิทรรศการร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม เปิดคมความคิด ปลุกแรงบันดาลใจ “ตนต้นแบบ”            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดแสดงที่ภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รวบรวมแนวคิดผลงาน ความสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายอาชีพในประเทศไทยเพื่อปลุกกระแสเกิดความตื่นตัว กล้าที่จะคิดนอกกรอบ ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเป็นแรงผลักดันประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาความสำเร็จของบุคคลต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย สุรศักดิ์ ป้องศร ผู้จุดกระแส หนังไทบ้านและนายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ผู้พิทักษ์สัตว์ป่า สำหรับนิทรรศการร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรมจัดตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 ก.ค.2561 โดยในวันที่ 14 ก.ค.พบกับธนวัฒน์ มณีนาวา เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ) ทำวัสดุธรรมชาติให้เป็นงานดีไซน์และนภดล ปัญญาวุฒิไกร หัวใจถ่ายภาพ และวันที่ 15 ก.ค.มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ อรสม สุทธิสาคร ผู้ปลดปล่อยพันธการแห่งถ้อยคำ ณ แดนประหาร และณัฐพล เสียงสุคนธ์ ผู้ส่ง หมอลำวัฒนธรรมดนตรีพื้นถิ่นไทยสู่สายตาโลก นิทรรศการภาพบุคคลต้นแบบในรูปแบบ “นิทรรศการมีชีวิต” ของรักของหวงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลต้นแบบเหล่านี้ได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” จะจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ที่ ขอนแก่น  จัดระหว่าง วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 017 5555 หรือที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ NIA : National Innovation Agency, Thailand

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น