ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ค้นเรือนจำกลางขอนแก่นตรวจยาเสพติด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่น ณ เรือนจำกลางขอนแก่น  ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด และเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในทุกพื้นที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ได้มีดำริให้ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อป้องปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในเรือนจำ รวมทั้งการค้นหาสิ่งของต้องห้ามที่อาจนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้สนธิกำลังร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือน ทหาร และตำรวจ ประกอบด้วยกำลังพลจาก ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 นาย ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำนวน 40 นาย มณฑลทหารบกที่ 23 จำนวน 30 นาย สำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จำนวน 6 นาย อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 15 นาย เรือนจำกลางขอนแก่น จำนวน 40 นาย กลุ่มงานความมั่นคง จำนวน 10 นาย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1 จำนวน 20 นาย ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จำนวน 9 นาย รวมทั้งสิ้น 180 นาย ร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น