ขอนแก่นจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตลาดจอมพล  จังหวัดขอนแก่น สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ขอนแก่นได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน การจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งนี้ มี 3 หน่วยงานหลักร่วมจัดงานได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ   สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน    มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน   มีการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต   รวมทั้งเพื่อพลังความสามัคคีของบุคคลในธุรกิจประกันชีวิต ด้วยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กิจกรรมขบวนรถแห่ และการมอบเงินมอบสิ่งของ เลี้ยงกลางวันเด็กบ้านลูกรัก  ทั้งนี้มีทหารจาก มณฑลทหารบกที่  23 มาร่วมบริจาคโลหิตในงานด้วย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น