ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟชมรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2561 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9   โดยมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพ  มีหัวหน้าน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดขอนแก่นกว่า 15  หน่วยงานเข้าร่วมงาน

นายงยุทธ  ภัทรธรรม ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่นกล่าวต้อนรับและก็ยินดีที่ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมครั้งนี้   เพื่อประกาศให้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ   นายสนธิ อนุญาหงษ์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและแนะนำหน่วยงาน  จากนั้น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานได้แนะนำ หน่วยงาน และกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ธนาคารออมสิน  ออป  กสท โทรคมนาคม   ทีโอที  ธอส  การรถไฟ   ไปรษณีย์  การเคหะ

นายสุขุม กาญจนะกัณโห  ผู้จัดการ ศูนย์วิทยุอสมท ขอนแก่นได้กล่าวเชิญชวน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งคลิปเสียง  ถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่  28 กรกฏาคม 2561   เพื่อออกอากาศทางคลื่นวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น ด้วย

จากนั้นมีการมอบธง สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม 2561 คือธนาคารออมสิน รับเป็นเจ้าภาพเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น