ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟชมรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2561 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9   โดยมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพ  มีหัวหน้าน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดขอนแก่นกว่า 15  หน่วยงานเข้าร่วมงาน

นายงยุทธ  ภัทรธรรม ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่นกล่าวต้อนรับและก็ยินดีที่ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมครั้งนี้   เพื่อประกาศให้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ   นายสนธิ อนุญาหงษ์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและแนะนำหน่วยงาน  จากนั้น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานได้แนะนำ หน่วยงาน และกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ธนาคารออมสิน  ออป  กสท โทรคมนาคม   ทีโอที  ธอส  การรถไฟ   ไปรษณีย์  การเคหะ

นายสุขุม กาญจนะกัณโห  ผู้จัดการ ศูนย์วิทยุอสมท ขอนแก่นได้กล่าวเชิญชวน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งคลิปเสียง  ถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่  28 กรกฏาคม 2561   เพื่อออกอากาศทางคลื่นวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น ด้วย

จากนั้นมีการมอบธง สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไป เดือนสิงหาคม 2561 คือธนาคารออมสิน รับเป็นเจ้าภาพเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น