จิตอาสา ร่วมขุดลอกท่อระบายน้ำริมบึงหนองโคตร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้ช่วยป้องกันจังหวัดขอนแก่น ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองขอนแก่น ผู้ช่วยผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น นำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เรือนจำกลางขอนแก่น และตำบลบ้านเป็ด และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด    ร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้ำริมบึงหนองโคตร เป็นช่วงสุดท้าย หลังจากดำเนินการ จำนวน 3 ช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเทศโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 1,110 เมตร ตั้งแต่หน้าบิ๊กซีมินิ ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านกอก พบเศษขยะพลาสติก ขวดน้ำ ดิน ดินเลน ฯลฯ อุดตันในท่อระบายน้ำ จำนวนมาก ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก เป็นระยะเวลายาวนานถึง 2 ปี  สามารถขุดลอก  ดินเลนและกำจัดสิ่งอุดตัน จนทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นจนเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมนี้ ได้กำชับให้ ผู้ช้วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 7  ชุมชนต้องช่วยกันดูแล และรับผิดชอบไม่ทิ้งเศษขยะ และหาวิธีกำจัดขยะให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมตามท่อระบายน้ำ จนทำให้อุดตันอีกเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น