ชาวขอนแก่น มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย สปป ลาว

นายคำไพ พันธุ์ทองดี รักษาการกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ จ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการกงสุลฯ เดินทางมารับมอบสิ่งของที่ประชาชนชาว จ.ขอนแก่น ได้ร่วมบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตก โดยมีนายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะเป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของให้กับทาง สปป.ลาว

ทั้งนี้ โรงแรมโฆษะ เป็น 1 จุดที่เป็นสถานที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัย โดยจากการเปิดรับบริจาคตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากทยอยนำสิ่งของมาบริจาคจำนวนมาก โดยสิ่งของส่วนใหญ่ที่ส่งไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาว สปป.ลาวครั้งนี้ จะเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเป็นกรณีเร่งด่วน ประกอบด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง เต้นท์สนาม ยารักษาโรค เนื่องจากประชาชนชาวลาวส่วนใหญ่ที่หนีภัยน้ำท่วมออกมาจะหนีมาได้แต่ตัวเปล่า ๆ เพราะไม่สามารถขนสิ่งของได้ทัน

สิ่งของทั้งหมดนี้ได้มีการคัดแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เป็นอย่างดีก่อนที่จะนำขึ้นบนรถบรรทุก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแจกจ่าย โดยการคัดแยกเป็นหมวดหมู่ของสิ่งของที่ได้รับบริจาคมานี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น และจิตอาสาอีกจำนวนหนึ่งมาทำการคัดแยกเกือบตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี

นายคำไพ พันธุ์ทองดี รักษาการกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ จ.ขอนแก่น กล่าว่า ในวันนี้จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุดแรกจากน้ำใจชาวขอนแก่นและชาวอีสาน ส่งถึงผู้ประสบภัย ชาว สปป.ลาว

ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดจุดรับบริจาคเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกของประชาชน อาทิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

ข่าว ภาพ จาก เพจ อสมท ขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น