ขอนแก่น เปิดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมต้นไม้ใหญ่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
นายสุชัย บุตรสาระ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี   “ต้นยางนาใหญ่” จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย  รำสาวขอนแก่น”โดยกลุ่มแม่บ้านกุดหล่ม    การเล่านิทานพื้นบ้านจากโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำ   มีการแสดงโปงลางจาก รร.ชนบทศึกษา    รำเทพบันเทิง จากโรงเรียนบ้านไผ่   พิธีผูกผ้าเจ็ดสีต้นยางใหญ่  พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายต้นยางนา ปู่ตา ขอนแก่น   กิจกรรมปลูกป่า   การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม   การสาธิตการผลิตปลาแห้ง   จากลำน้ำชี  ขบวนการผลิตผ้าไหมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ  การทอเสื่อ   การจัดมุมถ่ายภาพ  การจำหน่ายต้นไม้  ผลไม้จากชุมชนในพื้นที่  และมีการแจกต้นยางนาให้ผู้ร่วมงานฯจำนวน 1,000 ต้น ให้กับผู้มาร่วมงานด้วย
วัดป่าเกษมคงคาราม เป็นวัดที่ติดริมแม่น้ำชี
ทางวัดป่าเกษมคงคาราม ที่มีต้องสร้างกุฏีหลังใหญ่กว่าปกติก็เพราะเวลา มีน้ำหลากมา พระภิกษุก็จะได้อาศัยกุฎีหลังนี้อยู่ร่วมกัน  ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีต้นไม้ที่ทรงคุณค่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น รุกข มรดก ของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีจำนวน 2 ต้น คือต้นยางนาอายุ 300 ปี ที่วัดป่าเกษมคงคาราม อำเภอชนบท แห่งนี้ และต้นมะเดื่อกวาง  อายุประมาณ 260 ถึง 270 ปี ที่บริเวณป่าบ้านหัวบึง  อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น