ขอนแก่น เปิดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชมต้นไม้ใหญ่

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
นายสุชัย บุตรสาระ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี   “ต้นยางนาใหญ่” จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ วัดเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย  รำสาวขอนแก่น”โดยกลุ่มแม่บ้านกุดหล่ม    การเล่านิทานพื้นบ้านจากโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำ   มีการแสดงโปงลางจาก รร.ชนบทศึกษา    รำเทพบันเทิง จากโรงเรียนบ้านไผ่   พิธีผูกผ้าเจ็ดสีต้นยางใหญ่  พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายต้นยางนา ปู่ตา ขอนแก่น   กิจกรรมปลูกป่า   การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม   การสาธิตการผลิตปลาแห้ง   จากลำน้ำชี  ขบวนการผลิตผ้าไหมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ  การทอเสื่อ   การจัดมุมถ่ายภาพ  การจำหน่ายต้นไม้  ผลไม้จากชุมชนในพื้นที่  และมีการแจกต้นยางนาให้ผู้ร่วมงานฯจำนวน 1,000 ต้น ให้กับผู้มาร่วมงานด้วย
วัดป่าเกษมคงคาราม เป็นวัดที่ติดริมแม่น้ำชี
ทางวัดป่าเกษมคงคาราม ที่มีต้องสร้างกุฏีหลังใหญ่กว่าปกติก็เพราะเวลา มีน้ำหลากมา พระภิกษุก็จะได้อาศัยกุฎีหลังนี้อยู่ร่วมกัน  ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีต้นไม้ที่ทรงคุณค่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น รุกข มรดก ของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีจำนวน 2 ต้น คือต้นยางนาอายุ 300 ปี ที่วัดป่าเกษมคงคาราม อำเภอชนบท แห่งนี้ และต้นมะเดื่อกวาง  อายุประมาณ 260 ถึง 270 ปี ที่บริเวณป่าบ้านหัวบึง  อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น