ขอนแก่น เตรียมพร้อมน้ำท่วม เร่งระบายน้ำ

1 สิงหาคม 2561  สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ตรวจงาน  .  ณ สถานีโรงสูบน้ำ และเดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ดีแปด อำเภอเมืองขอนแก่น ที่บูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อลดระดับน้ำในบึงหนองโคตร บึงแก่นนคร และบึงทุ่งสร้าง ใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำ (แก้มลิง) ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลให้น้ำในบึงลดระดับพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนในห้วง เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน หรือน้ำท่วมขังซ้ำซาก สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกปี การระบายน้ำในจุดที่เหมาะสม การกำหนดจุดพร่องน้ำ เมื่อรับน้ำเข้ามาในช่วงฤดูฝนแล้วระบายน้ำ ที่เตรียมการล่วงหน้าถึง 4 เดือน จึงเป็นหลักประกันการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น