ขอนแก่น พร้อมศูนย์กลางทางการแพทย์ MEDICAL HUB  เปิด รพ ราชพฤกษ์ วันนี้

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ  บริเวณโรงพยาบาลราชพฤกษ์  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น       นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิด โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โดยมีแพทย์ธีระวัฒน์  ศรีนครินทร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ กล่าวเปิด โดยมี แขกผู้มีเกียรติ์ ร่วมเปิดงานเป็นจำนวนมาก อาทิ    นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   นายแพทย์  กระแส  ชนะวงศ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   ศาตราจารย์นายแพทย์ ดร.วันชัย  วัฒนศัพท์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ,นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  ศาตราจารย์นายแพทย์ ชายชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล  ผอ.โรงพยาบาล ขอนแก่น ,นายคำไพ  พันทองดี  รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ,ร่วมเป็นเกียรติ
นายแพทย์ธีระวัฒน์  ศรีนครินทร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์    กล่าว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่นี้  จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 8  สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป  โรงพยาบาลราชพฤกษ์   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พค 2636  โดยเป็นการรวมตัวของแพทย์ รพ ศรีนครินทร์ รวมกันเปิดครั้งแรก เป็น รพ มี 55 เตียง เปิดให้บริการเดือนมีค 2537    ต่อมา เนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการโรงพยาบาล   จำนวนมาก พื้นที่เดิมแออัด    และเมื่อเดือนตุลาคม 2538 ได้เริ่มก่อสร้าง รพ ใหม่ ใช้เวลาก่อสร้างนาน  30 เดือน  ใช้งบก่อสร้างกว่า 1,400 ล้านบาท  โดบออกแบบอาคาร เป็นแบบ เยียวยาด้วยสิ่งแวดล้อม  มีความเป็น คล้ายบ้าน  บางพื้นที่ของอาคาร ลดการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อสะอาด ลดการติดเขื้อ การออกแบบอาคาร  สอดคล้องอากาศแบบเขตร้อนขื้น  และอาคารมีความ เป็นศิลปอีสาน  และเป็น รพ มีความเป็นมาตราฐาน รพ นานาชาติ   ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา มีคนไข้มาใช้บริการกว่า 400,000 ราย   และจะเป็นโรงพยาบาล ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น