ผู้ว่าฯขอนแก่นติดตามดูน้ำเซาะตลิ่งโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ผู้ว่าฯขอนแก่นติดตามดูน้ำเซาะตลิ่งโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยชลประทานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายก อบต.หนองตูม และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาดูตลิ่งลำน้ำพองที่โดนน้ำกัดเซาะจนทำให้ตลิ่งพังลึกเข้ามาในศูนย์ตนติดถนนรอบบริเวณบริเวณศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำพอง ที่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหาย ซึ่งตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาในหน้าฝนปีนี้ไปก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ถาวร สำหรับโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นศูนย์ที่ทางโฆษะกรุ๊ปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา  เนื้อที่รวมจำนวน 42 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ไม้ผลพืชไร่ พืชผัก และด้านปศุสัตว์  สำหรับที่จะให้เกษตรกรผู้สนใจ และนิสิตนักศึกษา เข้าเรียนรู้การเกษตรกรรมที่ถูกวิธี และมุ่งเน้นการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี หันมาใช้วิธีพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น