ท่องเที่ยวโฮมเสตย์ เมืองขอนแก่น เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นศิลา

ท่องเที่ยวโฮมเสตย์ เมืองขอนแก่น “เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นศิลา”  ณ บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ “ศิลาโฮมสเตย์” และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “เข้าเมือง เติมพลังให้กับชีวิต” (Let’s Go Urban Change Power for Life)  ซึ่ง  “ศิลาโมเดล ถือว่าเป็นรูปแบบตามนโยบายรัฐบาลชัดเจน เพราะเป็นรูปแบบที่ประกอบไปด้วยประชาชน ประชาสังคม สถาบันทางวิชาการ ราชการ และเอกชน เราเรียกว่าประชารัฐ

“ศิลาโฮมสเตย์” และ “เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นศิลา” เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน”

“ศิลาโฮมสเตย์ เป็นวิถีของชุมชนเกษตรที่อยู่ติดตัวเมืองขอนแก่น เป็นเมืองดอกไม้ที่ประดับไปด้วยสีขาวของดอกพุดและดอกมะลิ สีเหลืองของดอกดาวเรือง นอกนั้นเป็นทุ่งนาที่เขียวขจี และเหลืองอร่ามในฤดูเก็บเกี่ยว   กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ  การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา และกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ร้อยมาลัย และสักการะสิมโบราณ อายุมากกว่า 100 ปี 2) ชมการสาธิตการย้อมสีจากธรรมชาติและรับผ้าเช็ดหน้าย้อมสีธรรมชาติเป็นของที่ระลึก 3) ชมบ้านตัวอย่างศิลาโฮมสเตย์ 4) ชมการทำของที่ระลึก “ธุงใยแมงมุม” และรับของที่ระลึกที่ผลิตจากธุงใยแมงมุม 5) ล่องเรือชมวิถีลำน้ำพอง 6) เยี่ยมชมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีถิ่นศิลา 7) ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ 8) ชมการแสดงชุดควงกระบองไฟ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ติดเมือง เพื่อเติมพลังให้กับชีวิต         ท่านสามารถติดต่อเข้าพักศิลาโฮมสเตย์ได้ที่ โทรศัพท์ 081-954-9824เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น