ขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

ขอนแก่นเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”
วันที่ 8 สิงหาคม 2561  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน  โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน  ต้นมะเดื่อกวาง หรือต้นไฮหิน  ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่นดำเนินการ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดได้เลือกต้นยางนาใหญ่อายุกว่า 300 ปี ที่อำเภอชนบทและต้นมะเดื่อกวางหรือต้นไฮหินที่ป่าชุมชนสาธารณะบ้านหัวบึง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง เป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา  2 เมษายน 2561 โดยต้นยางนาได้เปิดตัวไปแล้วและวันนี้มีการเปิดตัวต้นมะเดื่อกวาง ที่อายุกว่า 260-270 ปีที่อำเภอน้ำพอง เป็นต้นที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น
สำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ชาวตำบลทรายมูลได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้นั่งรถไถนาเพื่อชมสวนป่าที่ยังเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ทั้งต้นตะแบก ต้นยางนา ต้นพยุงแดง ต้นไม้หายากอีกหลายชนิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันผูกผ้าแพรสามผืนรอบต้นมะเดื่อกวาง เปิดผ้าแพรคลุมป้ายประวัติความเป็นมาของต้นมะเดื่อกวาง นายสมจิตร มาตรกำจร อายุ 70 ปีชาวบ้านหัวบึงบอกว่าผู้เฒ่าสมัยก่อนบอกต้นไม้ต้นนี้อายุกว่า 260 ถึง 270 ปีในป่าชุมชนแห่งนี้มีเยอะพวกเรารักษาไว้ให้ลูกหลานและบอกต่อๆกันมาให้ช่วยกันรักษาไว้โดยหลวงปู่สีธน ผู้ที่นำชาวบ้านมาตั้งหมู่บ้านในที่ตรงนี้เมื่อปี พ.ศ.2438 ได้สั่งให้ลูกหลานชาวบ้านรักษาป่าผืนนี้ไว้และช่วงสงกรานต์ชาวอำเภอน้ำพองก็จะมาสักการะพระธาตุปู่สีธนที่อยู่ในบริเวณป่าชุมชนแห่งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น