11-25 สค 61 เชิญเที่ยวงาน มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง

11-25 สค 61 เชิญเที่ยวงาน มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง

ขอนแก่นจัดงาน“มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมและศึกษาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 ส.ค.61 จังหวัดขอนแก่น จัดงานมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง ภายใต้โครงการมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดงานร่วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จัดระหว่างวันที่ 11-25  สิงหาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่มีไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยและมีไดโนเสาร์สกุลของโลกถึง 4 ชนิดได้แก่ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ,สยามโมซอรัส สุธีธรเน่ , สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส และกินรีไมนัส ขอนแก่นเอนซิส โดยเฉพาะไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ได้ใช้ชื่อภูเวียงเป็นชื่อสกุลและใช้นามาภิไธยของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อชนิด โดยถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นับว่าพื้นที่เทือกเขาภูเวียงเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นและของประเทศไทย สมควรอย่างยิ่งที่ชาวภูเวียง เวียงเก่าและจังหวัดขอนแก่นจะได้ร่วมมือกันดูแลและพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาในระดับโลกและร่วมกันผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีขอนแก่นหรือขอนแก่นจีโอปาร์ค เพื่อยกระดับแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาในระดับชาติไปสู่การเป็นแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของยูเนสโก เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นมหานครขอนแก่นในทุกด้าน

การจัดงานในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือภายในชุมชนท้องถิ่นและเห็นคุณค่าสมบัติทางธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงในงานมีการจัดแสดงแสงสีไดโนเสาร์ยามค่ำคืนให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์จำลองเสมือนจริง นอกจากนี้ยังมีการจำลองสภาพเทือกเขาภูเวียงขุดค้นไดโนเสาร์ กิจกรรมไดโนเสาร์ทริปตะลุยเส้นทางไดโนเสาร์ ณ หุบเขาภูเวียง พร้อมกับมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน การแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าขุมชนทุกค่ำคืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น