กงสุลใหญ่ จีนมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้การต้อนรับ ท่าน เหลี้ยว จวุ้นหยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่นและคณะเพื่อร่วมหารือในความร่วมมือทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ โดยกงศุลใหญ่ จีน ได้มอบเงินจำนวน 1,200,000 บาทให้เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การปัญหา การสาธารณประโยชน์ การสาธารณกุศล การสวัสดิการสังคม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวขอบคุณ และชื่นชมรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้ผลเป็นอย่างดี ในอนาคตจังหวัดขอนแก่น ยินดีรับคำเชิญไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้กับจังหวัดขอนแก่น  เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น