เขื่อนในภาคอีสาน พร้อมรับน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ในช่วงวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 % ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง และในช่วงวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 % ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   ให้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วมฉับพลัน และ/หรือ น้ำป่าไหลหลาก
สถานการณ์ ปริมาณน้ำในเขื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 มีปริมาณน้ำแต่ละเขื่อนดังนี้

ลำปาว       62 %  จ.กาฬสินธ์ุ

น้ำอูน        108 %  จ.สกลนคร

อุบลรัตน์    28 %  จ.ขอนแก่น

จุฬาภรณ์    59 %  จ.ชัยภูมิ

ห้วยหลวง   42%  จ.อุดรธานี

น้ำพุง         71%   จ.สกลนครเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น