ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ธนาคารออมสินภาค 11 ขอนแก่น         ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟ  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10   โดยมี ธนาคารออมสินภาค 11 ขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพ  มีหัวหน้าน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดขอนแก่นกว่า 15  หน่วยงานเข้าร่วมงาน

นายงยุทธ  ภัทรธรรม ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่นกล่าวต้อนรับและก็ยินดีที่ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมครั้งนี้   เพื่อประกาศให้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ   นางสุนันท์ เสทือนวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11  ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและแนะนำหน่วยงาน  จากนั้น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานได้แนะนำ หน่วยงาน และกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น   ออป     ทีโอที  ธอส    การประปา กยท  และสวนสัตว์ ขอนแก่น หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จาก รพ กรุงเทพฯ ขอนแก่น มาแนะนำการบริหารร่างการสำหรับผู้ที่ทำงานในสำนักงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์

นายสุขุม กาญจนะกัณโห  ผู้จัดการ ศูนย์วิทยุอสมท ขอนแก่นได้กล่าวเชิญชวน รับฟังรายการเพลงสตริงเก่า ยุค 80 ในรายการ เพลงฮิตวันวาน จากใจ อสมท ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00-15.00 น. ทางสถานีวิทยุ อสมท ขอนแก่น FM 90.75 MHz และทางเพจ อสมท ขอนแก่น     จากนั้นมีการมอบธง สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไป เดือนกันยายน 2561 คือสวนสัตว์ ขอนแก่น

นางสุนันท์ เสทือนวงษ์  ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 ให้สัมภาษณ์ กิจกรรมงาน ออมสินดูแลรุ่นพี่….

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น