ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา  นางสาวจินตรา ศรีนันทพันธ์   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561  ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น   โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน  กว่า 50 คน  โดยในงานมีพิธีมีพิธีถวายพุ่มทอง  พุ่มเงิน   จากผู้รับบริการ และผู้ปกครอง  คณะเจ้าหน้าที่   และร่วมร้อง สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี มหาราชา  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  การลงนามถวายพระพร     และการแสดงของน้อง ๆ บุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น   รวมทั้งกิจกรรมที่บุคคลออทิสติก ได้แสดงความรักที่มีต่อแม่   การมอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่น    หลังจากเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกัน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น