ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการนวัตกรรมปฎิบัติธรรมนำสุข   โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงาน  กว่า 50 คน  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้ ทักษะทางสังคม และพัฒนาคุณภาพ ผ่านฐานกิจกรรม ธรรมะ  โดยการออกเดินทางตามเส้นทางธรรมะ  เดินทางไปที่วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม  และไปที่ศูนย์สงเคราะห์คนชรา ที่ จ.มหาสารคาม และไปที่วัดพระธาตุนาดูน  ช่วงเย็นไปปฎิบัติธรรม ที่สถานปฎิบัติธรรมบ้านใบบุญ ตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมีกิจกรรม การนั่งสมาธิ  การฟังเทศน์  และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น