มข.เชิญเที่ยวงาน เฮ็ด บาย แฮนด์Think by Head, Made by Hand

วันที่ 28 ส.ค. 2561  ที่ห้างเซนทรัล พลาซา ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Creative Market: เฮ็ด บาย แฮนด์, Think by Head, Made by Hand” นิทรรศการแบรนด์ของคนอีสาน สร้างสรรค์โดยหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น  งาน Creative Market อีสานเฮ็ด “เฮ็ดบายแฮนด์” งานนิทรรศการที่รวมแบรนด์สร้างสรรค์ของอีสานกว่า30 แบรนด์

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น จับมือกับ 30 แบรนด์ดังของอีสาน จัดนิทรรศการ “Creative Market – อีสานเฮ็ด  เฮ็ดบายแฮนด์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Theme ‘Kind of Isan’ นั้น  เน้นการจัดพื้นที่แสดงสินค้าและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมและกระตุ้นแนวความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างเสริมมุมมองและรสนิยมอันดี  ร่วมกับการคัดสรรสินค้าและบริการที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานเฉพาะสินค้าและบริการที่มีการออกแบบและนำเสนอที่ดี  ทันสมัยและแปลกใหม่  ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ Innovation Hub – Creative Economy ที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

จากนโยบายของศูนย์ Innovation Hub – Creative Economy ที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Theme ‘Kind of Isan’   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นมา โดยภายในงานเป็นการรวมแบรนด์สร้างสรรค์ของอีสานกว่า 30 แบรนด์  เช่น ผลิตภัณฑ์ฝ้ายย้อมคราม ฑีตา,  ผลิตภัณฑ์ไหมแต้มหมี่ นิดดา, ยิปซี กาแฟดรีฟ,  สวนเกษตร มีกิน, ผลิตภัณฑ์ฝ้ายทอมือ JUTATIP, ฅญา บาติก,ก – ฮ, ร้านขนมคุณภัทรา,  ปลูกครามฮัก,  ร้านโต๊ะโอ,  แวรี่,  All good,  Jula, Elabow ceramics studio ไอศกรีมโอมเมด ซันเซทเจลาโต้และงานเซรามิกดอกดิน  เป็นต้น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น