สถานการณ์น้ำ เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์เหลือเพียง 27 % พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เรียกประชุมด่วน หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กรมอุตุนิยมวิทยาและผู้เกี่ยวข้องที่ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก อย่างเขื่อนอุบลรัตน์อย่างใกล้ชิด หลังสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ปลายฤดูฝน
โดยภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ว่าขณะนี้น่าเป็นห่วง เนื่องจากน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ณ ปัจจุบัน มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ 662.92 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.8 ซึ่งเป็นน้ำที่สามารถใช้งานได้ 81.25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4.39  ขณะเดียวกันมีปริมาณน้ำจากเหนือเขื่อนที่ไหลเข้ามาเพียงวันละไม่ถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะเดียวกันต้องทำการระบายน้ำออกเพื่อรักษาระบบนิเวศของเขื่อนอุบลรัตน์มากถึงวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 14 แห่งในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น พบว่ามี 12 แห่งที่ยังพอมีปริมาณน้ำกักเก็บที่มากถึง 30-60 % ซึ่งมีเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่มีปริมาณน้ำที่น้อยกว่า 20% คือที่อำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอสีชมพู ทำให้ขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เริ่มร้องขอให้ทำฝนหลวง เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรเริ่มแห้งเฉา แต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะยังเหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนเศษที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูแล้ง ซึ่งถ้าหากถึงอย่างนั้น สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็คงต้องขึ้นบินทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้น

ขอนแก่น เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เร่งระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์วันละ 7 ล้าน ลบ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น