บริษัทพร้อมเยียวยา คุณยายที่ตาบอดจากผลิตภัณฑ์

วันที่ 10 ก.ย. 61 ณ ห้องแก่นภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นสักขีพยานในการไกล่เกลี่ย ระหว่างนางคำแงง สุวรรณะ ราษฎรตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่นผู้เสียหาย กับตัวแทนบริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการอ้าง พนักงานขายผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ผู้เสียหายนำผลิตภัณฑ์ไปหยอดตาได้และทำให้ตาข้างหนึ่งของนางคำแงง ต้องบอดสนิท โดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเรียกร้องค่าเยียวยาซึ่งก่อนหน้าทางตัวแทนของบริษัทฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้เสียหายที่บ้านแล้ว และมาไกล่เกลี่ยกันผ่านศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นผลการเจรจาเป็นไปด้วยดีทางบริษัท ก็พร้อมจ่ายค่าเสียหายซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ โดยทางบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายให้จำนวน 800,000 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยาน ส่วนเรื่องคดีก็เป็นตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น