ออมสิน จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ธนาคารออมสินภาค 11 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายให้กับผู้สูงวัยหรือรุ่นพี่ โดยธนาคารออมสินจะเข้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดมากขึ้นทั้งด้านสุขภาพสันทนาการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้สูงวัยผ่านชมรมหรือชุมชนผู้สูงวัย
นางสุนันท์ เสทือนวงษ์ ผอ ธนาคารออมสิน ภาค 11 กล่าว่า ภายในในปี 2561 มีเป้าหมายจะเชิญชวนผู้สูงวัยใน 6 จังหวัดได้แก่ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5500 คนเพื่อตรวจเพื่อต่อยอดเป็นกิจกรรมในปีต่อไป สำหรับกิจกรรมในงานออมสินดูแลรุ่นพี่ Be Healthy @Happy มีกิจกรรมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากกำปั้นมวยไทย การแสดงโชว์ศิลปะพื้นบ้านอีสาน ลำเรื่องต่อกลอนจากศิลปินมรดกอีสาน การพูดคุยถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากคุณแม่วันนา ก้อนมณีและการแสดงหมอลำจากคณะอุดมศิลป์ ในงานมีบูธกิจกรรมเพื่อสุขภาพทั้ง 4 บูธกิจกรรมเช่นตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กิจกรรมผ่อนคลายสบายเส้น กิจกรรมกินดีชีวีมีสุขและกิจกรรมทันยุคทันสมัยในวัย 50+ ในงานมีผู้สูงวัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น