สธ ขอนแก่น เตือนประชาชน เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนประชาชน ให้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ
ด้วยการ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ รวมทั้งเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ
ที่ปนเปื้อนมากับน้ำและอาหาร ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงฤดูกาล

นายแพทย์พีระ  อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กรณีพบนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ป่วยด้วยอาการ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เป็นจำนวนมาก เบื้องต้นจากการลงพื้นที่       สวบสวนโรค โดยทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน ทยอยมารักษาตัว ที่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 25 ราย โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ตำบลโคกสี จำนวน 34 ราย รวม 59 ราย อาการป่วยเบื้องต้น เป็นอาการของโรคอาหารเป็นพิษ จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่าอาจเกิดจากอาหารเป็นพิษ ซึ่งเด็กที่ป่วยได้รับประทานอาหารร่วมกัน คือ วันพุธ ข้าวมันไก่  วันอังคาร ผัดเปรี้ยวหวาน ผัดพริก แกงไก่ใส่หน่อไม้  วันจันทร์  กระเพรา  ไข่เจียว
นายแพทย์พีระ  กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังโรคของงานระบาดวิทยา       กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561–21 กรกฎาคม 2561 พบผู้ป่วย 4,113 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยจังหวัดขอนแก่น มีมาตรการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดตลอดมา โดยประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคอาหารเป็นพิษง่ายๆด้วยการ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ สะอาด ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบ     โดยทั่วกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น