สวนสัตว์ขอนแก่น จัด สภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 14 กันยายน 2561 ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น จัดกิจกรรม “สภากาแฟรัฐวิสาหกิจ” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีนายสุนทร นาเมืองจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ บริเวณสวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น   อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน อย่างไม่เป็นทางการ ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ   กิจกรรมของหน่วยงาน จากนั้น  ทางสวนสัตว์ขอนแก่น โดยนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ได้นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น นั่งรถรางเที่ยวชมภายในสวนสัตว์

ขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,000 กว่าไร่ อีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น