ขอนแก่น Smart City รับรางวัลบริหารจัดการภาครัฐ

ขอนแก่นรับรางวัล เลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลให้กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับรางวัล เลิศรัฐ ใน หมวด 2

ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นรางวัลที่ยืนยันว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนราชการที่เป็น Smart Goverment และตอกย้ำความเป็น Smart City เป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งของจังหวัดขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนราชการ 4.0เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น