ได้ชื่อแล้ว “แคน แก่นคูน” ชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นคัดเลือกชื่อ”แคน แก่นคูน” เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

ตามที่จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศจังหวัดเชิญชวนผู้สนใจส่งลายชื่อผ้าไหมเข้าประกวด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความงดงาม มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของชาวขอนแก่น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้เสนอชื่อก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ ( 18 กันยายน 2561 ) คณะกรรมการได้พิจารณา จากรายชื่อ 134 ชื่อที่มีผู้เสนอเข้าประกวด ปรากฏว่า ชื่อที่ได้รับการคัดเลือกคือ ลาย แคนแก่นคูน (KAN KAEN KOON) มีผู้เสนอชื่อ 2 ราย รับเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 รายๆ ละ 5,000 บาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น