กสทช อบรมเข้ม การบริหารวิทยุท้องถิ่น ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงาน กสทช ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงการเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุท้องถิ่นโดยมี ผู้บริหาร นักจัดรายการของสถานีวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ในงาน มีพลตรี ดร .ชัยณรงค์ เชิดชู ที่ปรึกษากรรมการ กสทช เป็นประธานเปิด โดยมีวิทยาการจาก บมจ.อสมท มาเป็นวิทยาการอบรม ช่วงแรก มีการบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการสถานีวิทยุท้องถิ่น คุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ ส่วนช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการผังรายการและการบริหารการผลิตโดย คุณอมร บรรจง ในวันที่ 2 ของการสัมมนา มีการเสวนา เรื่อง การบริหารสื่อวิทยุในยุค 4.0 และวิทยุท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัล
ทางด้านนายเจนปราณ กางโหลน ผู้บริหารสถานีวิทยุ ท้องถิ่น นาด้วงเรดิโอ จังหวัดเลยกล่าวว่า การมาสัมมนาในครั้งนี้ ได้พัฒนาทักษะ ในการบริหารองค์กร สามารถนำความรู้ ที่อบรม ไปปรับใช้เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุ พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น ได้สัมผัสกับองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญ มาอบรมเรื่องนี้
สำหรับการอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงการเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุท้องถิ่น สำนักงาน กสทช โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง ได้จัดอบรมทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง คือที่ อุบลราชธานี พิษณุโลก ขอนแก่น และครั้งต่อไปคือ ที่ สงขลา และหาดใหญ่

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น