รถโดยสาร Smart City Bus พร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานขอนแก่นในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย.2560นี้เป็นต้นไป

มาแล้ว ตารางเดินรถซิตี้บัสสาย Airport

รถโดยสาร Smart City Bus พร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานขอนแก่นในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย.2560นี้เป็นต้นไป

รถโดยสาร Smart City Bus พร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานขอนแก่นในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย.2560นี้เป็นต้นไป ตลาด อ จิระ  แฟรี่พลาซา  โรงเรียนแก่นนคร  เทสโกโลตัส  สิ้นสุดที่ บขส 3  เริ่ม 7.30-21.30 น

รถโดยสาร Smart City Bus พร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานขอนแก่นในวันจันทร์ที่ 24 เม.ย.2560นี้เป็นต้นไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น