ขอนแก่น สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ รองรับผู้โดยสาร 5 ล้านคนต่อปี

ขอนแก่น สร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ รองรับผู้โดยสาร 5 ล้านคนต่อปี

  1. กย 61 ที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น    โดยอาคารผู้โดยสาร  ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ การปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ (Terminal2)และการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จากเดิมซึ่งมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตร.ม.เป็น 44,500 ตร.ม. ในส่วนของอาคารที่จอดรถยนต์เดิม 5 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน มีการปรับปรุงเป็น 7 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ 1,160 คันมี มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จาก   เดิมรับได้ 1,000 คนต่อชั่วโมงเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมงหรือ 5 ล้านคนต่อปี
    โดยใช้เวลาการก่อสร้าง 3 ปี เป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น