ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชาบำบัด

25 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้นำบุคคลออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบำบัดที่ กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์   จ.ขอนแก่น   ทั้งนี้อาชาบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลก ในต่างประเทศมีการนำ “ม้า” มาเป็นตัวช่วยในการบำบัดให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้น  การขี่ม้าและการทำกิจกรรมต่างๆ บนหลังม้า  ทำให้เมื่อเด็กนั่งอยู่บนหลังม้าก็เหมือนฝึกเดินด้วยตัวเอง และการทำกิจกรรมบนหลังม้ายังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย นอกจากนั้นม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารรับรู้ความรู้สึกของผู้ขี่ได้ เด็กๆ จึงได้ฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ไปในตัว

สำหรับขั้นแรกของกิจกรรมอาชาบำบัด จะให้เด็กทำความคุ้นเคยกับม้าก่อน ด้วยการให้เข้าไปหาม้าใกล้ๆ เรียกชื่อม้า สัมผัสม้า ให้อาหารม้า ขั้นต่อมาจะให้เด็กขึ้นไปนั่งบนหลังม้า สอนวิธีการนั่งที่ถูกต้อง ซึ่งเด็กจะต้องมีสมาธิ สนใจฟัง เด็กจะได้ฝึกการควบคุมตัวเอง เพราะโดยสัญชาตญาณแล้วทุกคนจะกลัวตกม้า ก็เลยต้องควบคุมร่างกายให้ทรงตัวนั่งได้อย่างปลอดภัย จากนั้นสมองจะเริ่มสั่งการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อต่างๆ ทั้งมัดเล็กมัดใหญ่ทำงาน ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ เมื่อม้าเดินเคลื่อนที่เด็กจะเริ่มตื่นตัว มีสมาธิ จัดระเบียบร่างกายตนเองให้สมดุล ทำให้ทรงตัวได้ดีขึ้น และเมื่อฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะมีสมาธิยาวขึ้นด้วย ส่วนเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดก็จะถูกกระตุ้นจากการที่ต้องออกคำสั่งกับม้า โดยทุกขั้นตอนในการบำบัดจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแม้ว่าการบำบัดด้วยม้าจะไม่ได้ทำให้หายจากการเป็นเด็กพิเศษ แต่ก็ช่วยให้สามารถปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ลดความก้าวร้าว มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และกล้าพบปะผู้คนมากขึ้น ส่งผลให้เด็กพิเศษสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น